Bitcastle

Trao đổi tiền điện tử: giao dịch nhị phân, giao diện trực quan và nhiều thông tin.

Khách hàng của chúng tôi gặp phải vấn đề gì ?
Khách hàng của chúng tôi muốn tạo một sàn giao dịch tiền điện tử, cho phép giao dịch tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số lấy các tài sản khác, chẳng hạn như tiền định danh thông thường hoặc các loại tiền kỹ thuật số khác.

1 ứng dụng website bao gồm các tính năng:

Front End
VueJS
BACK END
PHP, Laravel
MOBILE
Flutter
viVietnamese