Portfolio

We specialize in offering comprehensive website and app design and development services across various industries. Our expertise extends to popular fields such as real estate, education, healthcare, banking, finance, startups, and providing ERP & CRM solutions tailored to meet the specific needs of businesses. Whether it’s creating visually appealing and user-friendly websites, developing robust and scalable mobile applications, or implementing efficient ERP & CRM systems, we strive to deliver high-quality solutions that drive success and meet the unique requirements of our clients.

Tại sao bạn nên chọn Slitigenz?

Our dynamic team comprises young individuals who are driven by passion and enthusiasm in our business. We are committed to delivering the best possible products to our customers, prioritizing speed and efficiency in our processes. We continuously strive to enhance our capabilities and leverage innovative solutions to ensure prompt delivery of high-quality products that meet and exceed customer expectations. Our team's dedication and energy fuel our pursuit of excellence in every aspect of our work.

Đa dạng lĩnh vực

Bất động sản, y tế, giáo dục, SAP, thương mại điện tử,...

Công nghệ tối ưu

Chúng tôi luôn lựa chọn những công nghệ tốt nhất để thực hiện dự án doanh nghiệp.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp

Phát triển phần mềm theo phương pháp Agile là áp dụng việc liên tục lặp lại quá trình sản xuất và xác nhận mô hình SDLC. Với Agile, so với nhiều phương pháp về kỹ thuật ứng dụng, việc thực hành phát triển và nghiên cứu luôn đi đôi với nhau.

Nhận tư vấn

Đội ngũ chuyên gia của Slitigenz luôn đưa ra những giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Sự thống nhất giữa hai bên cần được thực hiện trước khi bắt đầu dự án.

Mã hóa và bảo mật dữ liệu tuyệt đối

Các giao thức thông tin tiên tiến của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế khác nhau.

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Chúng tôi luôn có mặt và hỗ trợ khách hàng tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm. Slitigenz cam kết hỗ trợ đối với khách hàng trên toàn cầu.

viVietnamese