Quy trình làm việc

Scrum là một phương pháp Agile dùng cho phát triển sản phẩm, đặc biệt là phát triển phần mềm. Scrum là một khung quản lý dự án được áp dụng rất rộng rãi, từ những dự án đơn giản với một nhóm phát triển nhỏ cho đến những dự án có yêu cầu rất phức tạp với hàng trăm người tham gia, và kể cả những dự án đòi hỏi khung thời gian cố định.

Download File Chi tiết Quy trình làm việc (PDF)

Hãy lập một kế hoạch chi tiết cho dự án công nghệ của bạn và thực hiện ngay.

viVietnamese