Quy trình làm việc

Quy trình Agile Scrum là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt (Agile) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm và các dự án công nghệ thông tin khác. Scrum tập trung vào việc tạo ra giá trị cao nhất trong thời gian ngắn nhất, giúp đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi của khách hàng. Quy trình Agile Scrum lặp đi lặp lại các bước trên sau mỗi sprint, giúp đảm bảo sự linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với các yêu cầu thay đổi và phản hồi từ khách hàng.

Download File Chi tiết Quy trình (PDF)

Hãy lập một kế hoạch chi tiết cho dự án công nghệ của bạn và thực hiện ngay.

viVietnamese