Nguồn lực có sẵn của Slitigenz

Theo dõi, cập nhật và yêu cầu đội ngũ lập trình viên, kiến trúc sư giải pháp, nhà thiết kế, nhà phân tích kinh doanh và người kiểm thử lý tưởng cho dự án của bạn.

Vị trí Tech stack Trình độ Chứng chỉ liên quan Khả năng giao tiếp tiếng Anh Số lượng
DevOps
AWS
Middle
No
Fluent
1
DevOps
AWS
Middle
Yes
Write & chat
1
Full-stack developer
ReactJS, NextJS, NodeJS, NestJS
Senior
No
Giao tiếp
2
Back-end developer
NodeJS, NestJS
Senior
No
Giao tiếp
2
Back-end developer
Python
Middle
No
Write & chat
1
Back-end developer
Ruby on Rails
Middle
No
Giao tiếp
1
Data engineer
Python
Middle
No
Write, chat
1
Front-end developer
ReactJS, NextJS, VueJS
Senior
No
Giao tiếp
1
UI/UX designer
Figma
Middle
No
Giao tiếp
1
Business analyst
Middle
No
Giao tiếp
1

Yêu cầu nhóm phát triển cho dự án của bạn ngay bây giờ

viVietnamese