Photogram

Một ứng dụng được xây dựng để chia sẻ ảnh và video. Cho phép người dùng trò chuyện, gọi video với nhau.

Khách hàng của chúng tôi gặp phải vấn đề gì ?
Khách hàng của chúng tôi là một nhóm khởi nghiệp. Giải pháp của họ là tạo ra một ứng dụng mạng xã hội. Người dùng có thể chia sẻ hình ảnh, video và họ có thể gọi video cho nhau.

Một ứng dụng di động có thể bao gồm các tính năng sau:

MOBILE
Flutter
BACK END
Firebase (Xác thực Firebase, Firestore, Lưu trữ Firebase, Chức năng Điều khiển đám mây Firebase, Tin nhắn Đám mây Firebase)
Liên kết
Agora
viVietnamese